Gratis - 100% kosteloos

Direct geld - contant of via bank

Professioneel - veilig en snel

Diesel auto verkopen in verband met de milieuzones in de steden –
Of gewoon houden?

Het zal veel bezitters van diesel auto’s niet lekker zitten: er is veel kritiek op diesel rijden en er komen overal milieuzones, waar de diesels straks niet meer welkom zijn. Daarom willen veel mensen hun diesel auto verkopen, wat ertoe leidt dat ze minder waard worden.

Is dat reden tot paniek en moet je nu zo snel mogelijk je diesel auto verkopen? Of valt het allemaal wel mee? Volgens ons ligt de waarheid zoals gewoonlijk ergens in het midden. Inderdaad daalt de waarde van de gemiddelde dieselauto, maar dat betekent niet dat deze straks niets meer waard zijn. Bovendien liggen de zaken niet zo zwart wit. Zo zijn de nieuwe diesels eigenlijk een stuk milieuvriendelijker dan de meeste benzineauto’s.

Daarom zetten we vandaag de voordelen en de nadelen van het hebben van een dieselauto op een rijtje. Zo kan u een weloverwogen keuze maken. Laten we echter eerst eens kijken wat er precies aan de hand is en hoe het eigenlijk precies zit met die milieuzones.

Wat is het probleem met dieselauto’s?

Probleem met dieselauto’s

Zoals bekend vervuilen auto’s het milieu. Dit geldt voor diesels, maar zeker ook voor benzineauto’s, hybrides en in mindere mate elektrische auto’s. Deze milieuvervuiling is een vrij complex begrip, en de ene vervuiling is de andere niet. Maar kort gezegd kunnen we het milieuprobleem indelen in twee categorieën: de opwarming van de aarde en luchtvervuiling.

Het is vooral de luchtvervuiling in de steden waar dieselmotoren aan bijdragen. Diesels stoten namelijk roet, koolstofmonoxide en relatief veel stikstofoxiden (NOx) uit.

Deze stoffen zijn stuk voor stuk erg schadelijk voor de gezondheid. Ze veroorzaken onder andere astma, kanker en hart- en vaatziekten. Elk jaar overlijden er in Nederland 12.000 mensen te vroeg doordat ze deze stoffen inademen.

Om de luchtvervuiling in de steden terug te dringen hebben de gemeenten besloten zogenaamde milieuzones (lage emissiezones in België) in te voeren. Dit zijn zones in de binnensteden (meestal de hele binnenstad) waar u met dieselauto’s die teveel uitstoten niet meer mag rijden.

Daarom is uw probleem als dieselautobezitter niet meer enkel dat uw auto de lucht vervuilt, maar ook dat u op veel plaatsen niet meer mag rijden. Dit is natuurlijk niet handig en veel mensen verkopen daarom hun diesel.

Vraag nu gratis en vrijblijvend taxatie aan

Zo vervuilend is diesel nou ook weer niet

Aan de andere kant werd het dieselrijden in de jaren negentig van de vorige eeuw natuurlijk niet voor niets gestimuleerd. Diesels stoten namelijk een stuk minder CO2 per kilometer uit. CO2 is niet giftig en veroorzaakt dus geen ziektes, maar het is wel verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. Wat dat betreft is een diesel eigenlijk beter voor het milieu dan een benzineauto.

Bovendien is de techniek achter dieselmotoren enorm verbeterd en zijn alle dieselauto’s tegenwoordig uitgerust met een roetfilter. Daardoor stoten ze veel minder schadelijke stoffen uit dan voorheen. Ter vergelijking: in 2004 lag de euronorm voor de uitstoot van NOx bij een nieuwe auto nog op 500 mg per kilometer. Momenteel (vanaf 2014) is dat 80. Een moderne diesel is dus wat NOx betreft ruim zes keer zo schoon als een uit 2004. Wat roet betreft zelfs tien keer zo schoon: de toegelaten uitstoot van roet ging van 50 mg per km in 2004 naar 5 mg per km in 2014.

Hoe dit in verhouding staat met de uitstoot van benzineauto’s? Onderstaande tabel toont de maximaal toegelaten uitstoot per kilometer in mg voor de nieuwste generatie diesel- en benzinemotoren per vervuilend deeltje. Wat is ‘schoner’, benzine of diesel?

Emissiestandaard VI (vanaf 2014) CO NOx Fijnstof (roet)
Diesel 500 80 5
Benzine 1000 60 5

Diesel en de milieuzones in de grote steden

Diesel en de milieuzones

Wij van inkoopautos.com zijn dus van mening dat wanneer u in een auto vanaf 2014 rijdt, het niet zo heel veel uitmaakt of u diesel of benzine tankt. Bij oudere auto’s geven we licht de voorkeur aan benzine, maar een diesel van na 2014 is beter voor het milieu dan een benzine van voor dat jaar. Het is dus een ingewikkeld verhaal.

Een ander ingewikkeld verhaal is de regelgeving met betrekking tot het grootste probleem voor dieselrijders: de milieuzones. Alle steden houden er namelijk hun eigen regels op na. Bovendien zullen deze op korte termijn ook weer veranderen.

Dan wordt het wel wat eenvoudiger, omdat alle Nederlandse steden dan dezelfde standaarden gaan hanteren. Laten we dus eens kijken hoe het nu precies zit met die milieuzones in Nederland en de lage-emissiezones in België. Wat is de wetgeving nu en wat wordt het in de toekomst? En hoe zit het in het buitenland en dan met name Duitsland?

Dieselauto’s in milieuzones Rotterdam en Utrecht

Rotterdam en Utrecht hebben momenteel dezelfde normen als het gaat om het weren van oude dieselauto’s. In beide binnesteden mogen dieselauto’s met een eerste toelating van voor 1 januari 2001 niet rijden. Alle diesels van na 2001 (en dus ook die met 500 mg NOx per kilometer) zijn nu nog gewoon welkom.

De wetgeving voor diesels in andere steden in Nederland

In andere steden gelden weer iets andere regels:

 • In Arnhem mogen dieselauto’s van voor 2005 niet rijden
 • In Amsterdam is het wel toegestaan om met een vuile diesel te rijden, maar u mag hem niet parkeren: er wordt geen parkeervergunning meer gegeven voor auto’s van voor 2005
 • De overige Nederlandse steden zijn bezig met het maken van wetten voor de toekomst

Lage-emissiezones in België

In België werkt men in de steden Antwerpen en Gent met lage-emissiezones. Hierbij wordt uitgegaan van de zogenaamde euronorm. U kunt via de website van de gemeente zelf controleren of uw auto voldoet aan de euronormen.

Op dit moment zijn dieselauto’s met een euronorm vanaf euronorm 3 niet meer toegestaan in de zones. In de praktijk komt dit meestal neer op auto’s van voor 2005. Een uitzondering wordt gemaakt voor auto’s waar een roetfilter is ingebouwd. U dient hiervoor vrijstelling aan te vragen bij de gemeente.

Laat jouw auto vandaag nog gratis taxeren

Hoe zit het met diesel en de milieuzones in het buitenland? – Duitsland

Ook in het buitenland gelden milieuzones. Zo zijn er in Frankrijk diverse zones waar men soms, in periodes van veel luchtverontreiniging, niet meer in mag met oude auto’s. In andere zones, waaronder de binnenstad van Parijs, gelden permanente verboden voor oude auto. In de praktijk betekent dit dat u met een auto van voor 1997 vaak niet meer de zone in mag.

In Frankrijk zijn ze dus niet zo streng. In Duitsland daarentegen wel. Ze werken daar met zogenaamde ‘Umweltzones’. U heeft dan een speciale milieusticker nodig om hier te mogen rijden. Bovendien zijn er tegenwoordig zeer strenge dieselverboden in de binnensteden: Auto’s met een euronorm lager dan euronorm 6 de mogen meeste steden niet meer in. Dit betekent dat enkel dieselauto’s met een eerste toelating van na september 2014 hier nog mogen rijden!

Dit Duitse beleid is van grote invloed op Nederlandse en Belgische bezitters van dieselauto’s. In Duitsland kun je nu namelijk niet zoveel meer met een diesel van voor 2014. Daarom verkopen Duitsers massaal hun diesels. Die overspoelen werkelijk onze markt, waardoor de prijzen voor oude diesels heel hard dalen.

Milieuzones en diesel in de toekomst Nederland

Milieuzones en diesel in de toekomst Nederland

Een andere belangrijke vraag voor bezitters van dieselwagens is hoe het in de toekomst zal zijn. Daarover bestaat nog veel onduidelijkheid, en zeker is dat het nog wel een tijdje zal duren voordat we op het niveau zitten van Duitsland.

Het kabinet heeft in ieder geval in april van dit jaar aangekondigd dat we gaan werken met een zelfde systeem voor alle steden. Er komen vanaf 1 januari 2020 twee soorten milieuzones. De ene is een milieuzone waar dieselauto’s van voor 2001 niet meer in mogen (zoals nu in Rotterdam en Utrecht dus) ; de andere één waar diesels van voor 2005 niet meer in mogen (zoals nu in Arnhem dus). Alle zones gaan werken met dezelfde bordjes, zodat het direct duidelijk is waar u mee te maken heeft. Alle steden mogen wel zelf bepalen of ze werken met de milieuzones en welke regels ze toepassen.

Vanaf 2025 schuiven deze regels op. Er zal dan gewerkt worden met zones waar diesels van voor 2009 (Euronorm 5) niet meer in mogen en zones waar dieselauto’s van voor 2005 (Euronorm 5) niet meer welkom zijn.

Onder andere Amsterdam, Den Haag, Nijmegen, Maastricht en Leiden zullen naar verwachting één van deze milieuzones gaan invoeren in hun binnensteden. In Utrecht en Arnhem blijven dezelfde regels gelden. Rotterdam is van plan om toch weer dieselauto’s toe te laten van voor 2001.

Lage-emissiezones in de toekomst in België

Ook in België schuiven de normen op, sneller dan in Nederland. In België loopt men wat dit betreft meer dan vijf jaar voor op Nederland, want vanaf 2020 mogen enkel dieselauto’s met Euronorm 5 (dus van na 1 januari 2009) of hoger de milieuzones in. Vanaf 2025 gaat Euronorm 6 gelden (september 2014) en vanaf 2027 zelfs de allerstrengste Euronorm 6d. Dit betekent dat u in België in 2027 enkel nog met de allernieuwste diesels vanaf 2017 en uit de toekomst de binnensteden in mag.

Roettax voor dieselauto’s – 15% Extra wegenbelasting per 1 januari

De Nederlandse overheid neemt extra maatregelen om het u te ontmoedigen te blijven rijden met een vervuilende diesel. Vanaf 1 januari wordt er namelijk 15% extra wegenbelasting geheven op auto’s die te veel roet uitstoten. Deze extra belasting wordt fijnstoftoeslag genoemd en staat beter bekend als de ‘roettax’. Wat houdt deze extra belasting precies in?

Deze fijnstoftoeslag bedraagt 15% en geldt voor auto’s en bestelwagens die op diesel rijden en meer dan 5 mg per kilometer aan fijnstof uitstoten. Wanneer niet bekend is hoeveel uw auto uitstoot en uw auto is niet voorzien van een roetfilter, dan betaalt u deze extra roettaks automatisch ook. Deze extra taks komt dus bovenop de wegenbelasting. Bij een gemiddelde auto die tussen de 1350 en 1450 kg weegt, komt dit neer op 225 euro per jaar.

Heeft uw auto een ander ledig gewicht? Kijk dan ook eens op de website van de Rijksoverheid voor het precieze bedrag dat u extra moet gaan betalen. Let op: de genoemde bedragen zijn per kwartaal. Overigens heeft u als bezitter van een auto die te veel fijnstof uitstoot ook een brief gehad van de overheid.

Diesel auto verkopen of toch houden?

Nu we alle feiten met betrekking tot de milieuzones op een rijtje hebben, is het mogelijk een goede overweging te maken over het al dan niet verkopen van een dieselauto. Laten we dus eens kijken wat de voor- en nadelen zijn van het verkopen en houden van een dieselauto.

De voordelen van nu een diesel auto verkopen

 • Hoewel de waardes van dieselauto’s zijn gedaald, is het nu een goed moment om te verkopen, omdat de waarde verder zal dalen door de vele dieselwagens die uit Duitsland de markt opkomen. Wachten met verkopen zal u waarschijnlijk geld kosten.
 • Door uw diesel te verkopen en over te stappen naar een schonere auto (Elektrisch, benzine of diesel met Euro 6d norm), bent u er zeker van dat u over acht jaar nog overal mag rijden en nu ook naar Duitsland of Parijs kan rijden.
 • Auto’s in België van voor 2009 kunnen vanaf 2020 niet meer Gent of Antwerpen in. Door uw auto nu te verkopen en een schonere te kopen voorkomt u dat u niet meer mag rijden.
 • In 2020 wordt de belasting in Nederland op oude diesels zonder roetfilter verhoogd. Door uw auto nu te verkopen hoeft u deze verhoging van meer dan 200 euro per jaar niet te betalen.
 • U vervuilt minder het milieu. Hierdoor draagt u bij aan een betere wereld en krijgt u een betere karma, waardoor u beter zult slapen.

Bereken direct gratis de waarde van uw auto voor export

De voordelen van een diesel auto houden

 • Hoewel de marktwaarde van een diesel daalt, zijn dit natuurlijk nog prima auto’s. Als u besluit uw auto ‘op’ te rijden, heeft u niets te maken met de marktwaarde.
 • Het kopen van een nieuwe auto kost ook geld. Vooral de superschone elektrische auto’s zijn voor de gewone man of vrouw eigenlijk niet te betalen.
 • Een benzineauto is vaak niet heel veel schoner dan een moderne diesel.
 • Nederlanders kunnen ook met vrij oude diesels nog in heel hun land rijden. Enkel auto’s op diesel van voor 2001 worden geweerd. Deze auto’s zijn door hun leeftijd in principe ook nauwelijks iets waard, dus die kunt u dan net zo goed houden. Houd alleen rekening met de belastingverhoging.
 • Belgen kunnen met een diesel van na 2009 nog zeker vijf jaar in Antwerpen en Gent rijden. Daarna zal het voorbij zijn.

Ons advies met betrekking tot dieselauto’s en verkopen

Advies met betrekking tot dieselauto’s en verkopen

Wij denken dat het vooral afhankelijk is van uw situatie wat u het beste met uw diesel kunt doen. Dit verschilt wat ons betreft heel erg tussen België en Nederland en per stad.

Wie in Antwerpen of Gent woont of hier vaak moet zijn met de auto kan er over vijf maanden niet meer in met een dieselwagen van voor 2009.

Deze mensen zouden we zeker aanraden hun dieselauto nu te verkopen. De waarde van een dieselauto uit 2007 en 2008 ligt nu namelijk nog relatief hoog.

Nederlanders hoeven zich minder zorgen te maken. Enkel bezitters van dieselauto’s van voor 2005 (voor Amsterdam en Arnhem), die in principe toch niet veel waarde meer zijn, en auto’s uit de prehistorie van voor 2001 komen op korte termijn in de problemen. Ook moeten mensen met dieselwagens van voor 2009 rekening houden met 200 euro extra belasting per jaar.

Alle Nederlandse bezitters van dieselauto’s van na 2005 zouden we dan ook aanraden te bedenken wat ze willen doen: de auto oprijden of op korte termijn inruilen voor een nieuwer en schoner model? Wie besluit de auto op te rijden kan er nog zeker zes jaar plezier van hebben en misschien nog wel langer.

Ditzelfde geldt voor Belgische dieselrijders met auto’s van na 2009. Wie echter besluit dat hij toch liever in een schonere auto rijdt en zijn dieselauto wil verkopen, moet rekening houden met snelle prijsdalingen. In dat geval raden we aan de auto zo snel mogelijk te verkopen, om optimaal te profiteren van de restwaarde van uw diesel.

Direct de waarde van uw dieselauto berekenen

U kunt bij ons gratis en geheel vrijblijvend de waarde van uw dieselauto laten berekenen. Het maakt daarbij niet uit of u in Nederland of België woont, onze waardes zijn internationaal bepaald. U krijgt bovendien altijd de allerhoogst mogelijke waarde, omdat wij zaken doen met enkele unieke partners in Oost-Europa, die nog veel geld over hebben voor dieselauto’s, zelfs wanneer deze schade hebben.

Door de waarde van uw auto bij ons op te vragen, kunt u een weloverwogen keuze maken. Is het voordeliger nu te verkopen en te investeren in een schonere auto? Of is het toch voordeliger de auto te houden, de extra belasting te betalen en de auto naar de sloop te brengen wanneer deze total loss is of écht nergens meer mag rijden? De keuze is aan u!

Meld uw auto gratis aan voor taxatie!

Onze diesel auto inkoop service

Gratis Taxatie

Bij ons kunt u iedere dieselauto vanaf 2008 aanbieden. Ook een schadeauto verkopen voor een goede prijs is mogelijk. Het verkopen van een auto begint bij ons altijd bij de gratis taxatie. Dit verplicht u verder tot niets, maar als u wilt kunt u daarna de auto direct verkopen en profiteren van de volgende gegarandeerde voordelen:

 • Gratis en vrijblijvende waardebepaling
 • Direct geld voor uw auto
 • Gratis ophaal in Nederland en België
 • (RDW-)erkende opkoper
 • Standaard de hoogst mogelijke prijs.

John – Groningen Mijn Volkswagen Passat TDI verkocht met motor die stuk is. Afspraken die gemaakt zijn via telefoon, zijn bevestigd via mail. Heb je steeds een bewijs op papier. Alles verliep heel vlot, ophaling auto, betaling…… En heel vriendelijk. Een aanrader!!!!

Gratis
100% kosteloos
Direct Geld
Contant of via bank
Professioneel
Veilig en snel
Betrouwbaar
Officieel bedrijf
Gratis transport
Door heel Benelux
© Auto Inkoop Service, 2011-2022 +31 (0) 631-993-048; +32 (0) 497-852-557 Design/developed: kg69design.com
Bel mij terug