Gratis - 100% kosteloos

Direct geld - contant of via bank

Professioneel - veilig en snel

Wat is mijn auto waard?

Waarom u online vrijwel nooit de echte waarde van uw auto krijgt

Op uw huis na is uw auto waarschijnlijk uw meest kostbare bezit. Daarom is het belangrijk te weten wat uw auto waard is. Op het internet zijn er tegenwoordig veel plekken waar u gratis uw auto kunt laten taxeren. U vult uw kenteken in, waarna een computer de waarde van uw auto berekent. Dit is echter vrijwel nooit de echte waarde.

Wij krijgen namelijk vaak verbaasde reacties van mensen die bij ons een auto laten taxeren. Ons bod blijkt namelijk vaak significant hoger te zijn dan dat van andere auto inkopers. Hoe kan dat? Waarom zijn andere websites niet in staat de echte waarde van een auto te bepalen? En waarom kunnen wij dat wel?

Vraag nu gratis en vrijblijvend taxatie aan

Websites met kentekencheck dagwaarde niet accuraat

Websites met kentekencheck dagwaarde

Het lijkt een heel handige manier om snel de dagwaarde van een auto te laten berekenen: via websites waar u enkel uw kenteken hoeft in te vullen. U vult uw kenteken in en als vanzelf rolt er een taxatie uit.

Hoewel dit erg handig en snel gaat, is op deze manier natuurlijk nooit nauwkeurig de echte waarde van een auto vast te stellen. Dit komt omdat de informatie die gekoppeld is aan een kenteken heel beperkt is. De computer kijkt enkel naar het merk, het model en de leeftijd.

Deze informatie wordt vervolgens naast een koerslijst gelegd en zo wordt de dagwaarde bepaald. Dit is een heel grove schatting, omdat niet wordt gekeken naar de staat van de auto en de huidige marktvraag.

Zo wordt de kilometerstand en het onderhoud niet meegenomen, terwijl deze natuurlijk van grote invloed zijn op de waarde van een auto. Hetzelfde geldt voor de (internationale) marktvraag: deze schommelt voortdurend en deze schommelingen worden niet meegenomen bij de bepaling van de waarde aan de hand van koerslijsten die zelden worden geüpdatet.

Gevolg onnauwkeurige taxatiemethode auto: te hoge of te lage waardering

Gevolg onnauwkeurige taxatiemethode auto: te hoge of te lage waardering

Bij de meeste partijen die auto’s taxeren krijgt u de mogelijkheid de auto te verkopen. Het spreekt voor zichzelf dat hiervoor de prijs zal worden gebruikt die u gevonden heeft met de taxatie.

Maar deze taxatie is niet nauwkeurig, wat een risico met zich meebrengt voor de auto inkoper. Daarom zal deze iets moeten verzinnen om deze risico’s voor zichzelf te beperken. Dat kan op twee manieren.

Als gevolg de onnauwkeurige taxatiemethode kunnen er twee dingen gebeuren:

  • U krijgt een te hoog bod
  • U krijgt een te laag bod

Te hoog bod

Het klinkt misschien leuk om een bod te krijgen wat hoger ligt dan de echte waarde van uw auto, maar in de praktijk leidt dit uiteindelijk tot weinig plezier. We kunnen deze hoge biedingen namelijk het best kwalificeren als ‘lokkertjes’.

Want hoewel het vaak lijkt alsof u voor deze prijs uw wagen kunt verkopen, is dit niet het geval. Hiervoor moet u eerst naar de ‘garage’ van het bedrijf, waar ‘specialisten’ (die vaak meer salestraining hebben gehad dan monteursopleiding) uw auto ‘nauwkeurig’ onderzoeken en vervolgens taxeren.

En u raadt het al: de auto blijkt dan ineens nog maar de helft waard te zijn van wat er eerst geboden werd, al dan niet omdat er ‘problemen’ zijn met de auto waar u eerst niets van wist! Veel mensen verkopen vervolgens hun auto voor te weinig geld. Of ze nemen de auto weer mee naar huis na kostbare tijd verspilt te hebben.

Te laag bod

In de meeste gevallen zult u echter simpelweg een te laag bod krijgen. Men neemt dan de gemiddelde dagwaarde van uw auto en trekt daar twintig tot dertig procent vanaf.

Zo dekt de auto inkoper de risico’s af: mocht de auto bij nadere inspectie toch minder waard blijken, dan kan dat gecompenseerd worden met het geld wat is bespaard. Het gevolg voor u is alleen dat u veel te weinig geld krijgt voor uw auto.

Laat jouw auto vandaag nog gratis taxeren

Geeft een garage de echte inruilwaarde voor een auto?

Geeft een garage de echte inruilwaarde voor een auto?

Deze problemen met online taxaties zorgen ervoor dat autobezitters zich genoodzaakt zien terug te vallen op de ouderwetse manier van een auto verkopen: inruilen bij de dealer. En dit is zonde, want ook op deze manier krijgt u nooit de echte inruilwaarde.

Dealers moeten immers hoge kosten maken om uw auto te taxeren en vervolgens weer te verkopen. Meestal zitten deze garages in dure panden met duur personeel dat allemaal betaald dient te worden. U kunt ervan uitgaan dat wat u te weinig krijgt voor uw oude auto gebruikt zal worden om de huur van het pand en het loon van de werknemers te betalen.

Ook zijn dealers en garages vaak alleen lokaal actief, waardoor ze de auto oftewel lokaal moeten verkopen of gebruik moeten maken van dure online verkoopkanalen. Wanneer ze enkel lokaal verkopen, zijn er veel minder kopers, wat de opbrengst zal drukken. Wanneer ze gebruik maken van online kanalen, zullen hiervoor moeten betalen, wat eveneens de opbrengst zal drukken. Daarom kunnen ze de auto zelf ook niet goed verkopen voor de echte waarde, wat uw kansen op het krijgen  van de echte waarde bepaald niet ten goede komt!

Vooral auto’s met problemen worden altijd ondergewaardeerd

Auto’s met problemen worden altijd ondergewaardeerd

Vooral wanneer u een kapotte auto wilt verkopen zal de waarde ervan vaak te laag worden ingeschat. Denk hierbij aan problemen zoals:

  • Een defecte motor
  • Schade aan de versnellingsbak
  • Een hoge kilometerstand
  • Blikschade en carrosserieschade.

Hiervoor zijn twee redenen. Ten eerste beschikken lokale garages en dealers over het algemeen niet over de specialistische kennis die voor het goed inschatten van de reparatiekosten nodig is. Daarom zullen zij, net als de online kentekencheck-partijen, op safe spelen met een laag bod. Als ze te hoog bieden lopen ze immers kans onverwachts hoge kosten te moeten maken voor reparatie.

Een andere reden zijn de hoge loonkosten in ons land. Als gevolg hiervan zijn reparaties erg duur, wat de waarde van een schadeauto enorm omlaag haalt. Als een auto een dagwaarde heeft van bijvoorbeeld 5000 euro, maar het kost 3000 euro om deze te repareren, dan zult u er niet veel voor krijgen. Zeker als de garagist niet goed kan inschatten wat er aan de hand is (dus risico’s loopt) en zelf ook nog wat moet verdienen! Meer dan 1000 euro zult u vaak niet krijgen.

Bereken direct gratis de waarde van uw auto voor export

Wat is mijn auto echt waard?

Een terechte vraag is nu wat dan eigenlijk de echte waarde is van een auto en hoe je deze te weten kunt komen. Daarvoor moeten we een stapje terug doen en ons afvragen wat we eigenlijk bedoelen met ‘echte waarde’. Deze echte waarde kan namelijk op twee manieren bepaald worden. Je kunt kijken naar de intrinsieke waarde en de marktwaarde. Wat is het verschil?

Verschil intrinsieke waarde (dagwaarde) en marktwaarde auto

De marktwaarde van een auto

De intrinsieke waarde van een auto is een vaste waarde. Deze dagwaarde is afhankelijk van de eigenschappen van de auto. Om deze waarde te bepalen moet gekeken worden naar het merk, het model, de uitvoering en het bouwjaar. Precies: zoals ze het bij de kentekenchecks doen. Iedere auto heeft zijn eigen vaste, intrinsieke waarde die wordt bijgehouden in de koerslijsten die de standaard online taxatiepartijen gebruiken.

Ook defecten en problemen hebben invloed op de intrinsieke waarde. Een auto met bijvoorbeeld een kapotte motor heeft een lagere waarde dan een auto die helemaal in orde is, omdat ook hiervoor een vast bedrag van de waarde wordt afgetrokken.

De marktwaarde van een auto staat daar in principe los van. Het is maar wat iemand ervoor over heeft. Als er mensen zijn die bereid zijn 100.000 euro te betalen voor je auto, dan is de marktwaarde 100.000 euro. Wil niemand je auto hebben? Dan is de marktwaarde 0, ook al geeft een koerslijst aan dat hij nog 2000 euro waard is.

De marktwaarde van een auto wordt hoger bij meer marktvraag

Nu gaan de marktwaarde en de intrinsieke waarde over het algemeen min of meer hand in hand. Dat komt omdat autokopers de prijs die ze bereid zijn te betalen baseren op de waardes die men vindt in koerslijsten. Het kan echter gebeuren dat een auto erg populair is en er meer mensen zo’n auto zoeken dan dat die verkocht wordt. Dan gaan de prijzen dus omhoog, volgens de wet van vraag en aanbod.

De echte marktwaarde van een auto wordt internationaal bepaald

Het is op dit punt dat veel online auto taxatie websites de mist in gaan. Meestal nemen zij de marktvraag niet mee in hun beoordeling en als ze dat wel doen, kijken ze vaak alleen binnen de landsgrenzen. Maar de automarkt houdt helemaal niet op aan de grens! Er zijn heel veel auto’s waar hier weinig vraag naar is, maar die in bijvoorbeeld Polen, Oekraïne en Letland heel populair zijn. Hierbij moet vooral gedacht worden aan auto’s ouder dan vijf jaar op diesel of met technische problemen.

Het is met het vrije verkeer van goederen binnen de EU tegenwoordig heel eenvoudig een auto te exporteren, dus de buitenlandse vraag doet er wel degelijk toe. Daarom bepaalt de vraag naar een bepaald model in Polen ook wel degelijk de waarde van de auto hier in de Benelux!

Om de echte waarde te bepalen moet alles worden meegenomen

Kortom: om de echte waarde van een auto te vinden moet zowel gekeken worden naar de intrinsieke waarde als de marktwaarde. De intrinsieke waarde dient als basis, terwijl aan de hand van de fluctuaties op de markt vervolgens de echte waarde kan worden bepaald.

Om de intrinsieke waarde te bepalen moet gekeken worden naar de koerslijsten, met de waarde per model, uitvoering en bouwjaar en naar de technische staat van de auto. Vervolgens moet de marktvraag worden geanalyseerd, tot ver over de grens. In de praktijk blijkt het op deze manier mogelijk om vrijwel nooit tot een lagere marktwaarde te komen dan de intrinsieke waarde. Wie dus enkel focust op koerslijsten vind altijd een te lage waarde!

Hoe krijg ik de echte waarde voor mijn auto?

Om daadwerkelijk ook de echte inruilwaarde voor een auto te krijgen, kunt u twee dingen doen:

  • U verkoopt de wagen aan een particulier op de markt
  • U verkoopt uw auto aan ons

Waar krijgt ik de echte inruilwaarde van een auto?

Auto verkopen via: U krijgt de echte waarde
Online kentekencheck
Autodealer
Lokale garage
Particulier
Inkoopautos.com

Auto verkopen aan een particulier

Auto verkopen aan een particulier

Door zelf op zoek te gaan naar een particulier kunt u direct profiteren van de hoge prijs die particulieren bereid zijn te betalen voor uw auto. U zult dus de vaak hogere marktwaarde krijgen en niet de lagere intrinsieke waarde. Deze manier van verkopen kan echter wel tijd kosten. U moet immers wachten tot er iemand komt die bereid is de echte waarde voor uw auto te geven. Ook brengt deze verkoopwijze wat onzekerheid met zich mee. Als u een bod afwijst, is het immers maar afwachten of er daadwerkelijk ooit nog hoger zal worden geboden door een ander.

U moet sterk in uw schoenen staan, want particulieren kunnen nog wel eens grappen uithalen. Tot slot zal het op deze manier niet eenvoudig zijn te profiteren van de hogere marktvraag in andere delen van Europa, omdat voor het exporteren van een auto specialistische kennis nodig is.

Auto verkopen bij inkoopautos.com

Auto verkopen bij inkoopautos.com

Door uw auto te verkopen bij ons profiteert u van onze unieke manier om de waarde van uw auto te bepalen. Wij doen dit namelijk op basis van de dagwaarde (de intrinsieke waarde) en de internationale marktvraag.

Om de dagwaarde te bepalen vergelijken we uw merk, model en bouwjaar met de koerslijsten. Vervolgens bekijken we nauwkeurig de kilometerstand en de onderhoudshistorie (bij het verkopen van een schadewagen kijken we ook naar de schade).

Op basis van deze gegevens analyseren we met speciale software wat hiervan de invloed is op de staat uw auto. Dit verschilt per model, omdat verschillende modellen verschillende zwakke punten hebben. Op basis van deze analyse komen wij tot een dagwaarde.

Deze dagwaarde vergelijken we vervolgens met de internationale marktwaardes. Dit doen wij aan de hand van de informatie die onze partners in Oost-Europa voorzien. Er is altijd wel ergens een interessante markt voor uw auto, en aan de hand van de prijs aldaar bepalen wij ons bod. Zo krijgt u dus altijd de hoogst mogelijke waarde: de echte inruilwaarde!

Auto verkopen zonder gedoe

Het verkopen van een auto is bij ons auto inkoop service heel gemakkelijk. Anders dan bij het verkopen aan een particulier hoeft u niet te wachten op een koper. Wij kopen uw auto namelijk direct en binnen een dag heeft u al het geld. Bovendien komen we de auto gratis ophalen, overal in heel de Benelux.

Hoe kan ik direct de echte waarde van mijn auto laten berekenen?

Bied uw auto gratis aan!

Wilt u direct weten hoeveel uw auto waard is? Laat ons hem dan op onze unieke manier gratis taxeren. Zo weet u binnen enkele uren wat uw auto echt waard is.

Deze gratis taxatie verplicht u verder tot niets, maar als u wilt kunt u de auto direct voor dit bedrag verkopen.

Wij kunnen dan morgen al de auto komen ophalen en zorgen dat u direct de echte waarde van uw auto in geld krijgt.

Els – Londerzeel Zeer vlotte en correcte service! Ik kreeg een correct bod voor mijn defecte VW Golf. Drie dagen later werd mijn auto opgehaald en het geld stond al een dag op mijn rekening. Kan dit bedrijf aan iedereen aanraden. Neem gerust contact op vooraleer U het bod van uw garagehouder aanvaardt.

Gratis
100% kosteloos
Direct Geld
Contant of via bank
Professioneel
Veilig en snel
Betrouwbaar
Officieel bedrijf
Gratis transport
Door heel Benelux
© Auto Inkoop Service, 2011-2022 +31 (0) 631-993-048; +32 (0) 497-852-557 Design/developed: kg69design.com
Bel mij terug