Gratis - 100% kosteloos

Direct geld - contant of via bank

Professioneel - veilig en snel

EGR klep defect – Symptomen, reinigen, vervangen en de kosten

Een defecte EGR klep vervangen kan hoge kosten met zich meebrengen. Daarom is het belangrijk een goede inschatting te maken van wat er precies kapot is aan uw auto. Is het de EGR klep, of is het toch iets anders? En hoe duur is het repareren van dit defect eigenlijk? En is het beter om te laten repareren of kan ik beter mijn schadeauto verkopen? In dit gratis artikel van de hand van onze expert helpen we u op weg.

Daarvoor vertellen we eerst iets over EGR kleppen zelf. Wat zijn dat eigenlijk, welke soorten zijn er en waarom wordt een EGR klep ingebouwd? Vervolgens leggen we uit hoe u kunt herkennen dat uw EGR klep kapot is en wat de oorzaken hiervan zijn. Het blijkt dat de EGR soms wordt gereinigd, maar meestal zal deze vervangen worden. We bespreken deze reparatie en wat de kosten hiervoor zijn. Als laatste geven we advies: laten repareren of de auto verkopen?

Vraag nu gratis en vrijblijvend taxatie aan

EGR-klep problemen: in het kort

 • De EGR klep regelt de uitlaatgasrecirculatie en is daarmee essentieel voor een schone en optimale werking van uw motor.
 • Als gevolg van slijtage en koolstofophoping gaat de klep vastzitten.
 • Hij kan hierdoor altijd open of altijd gesloten staan.
 • Tekenen van een defect zijn onder meer verminderde prestaties, een hoger brandstofverbruik, brandend lampje op uw dashboard, zwarte rook uit de uitlaat en tikken van de motor.
 • Blijf nooit rijden met dit defect, want het kan onherstelbare schade veroorzaken aan onder meer de turbo en koppakking.
 • In sommige gevallen kan de klep nog worden schoongemaakt.
 • In de meeste gevallen is het nodig de uitlaatgasrecirculatieklep te vervangen.
 • Reken hiervoor op kosten van tussen de 1000 en 1500 euro.
 • Overweeg – zeker bij auto’s met hoge kilometerstanden – de verkoop van uw auto. Dankzij ons internationale netwerk kunnen wij zeer goede prijzen bieden voor auto’s met dit probleem.
 • Laat uw auto direct gratis en vrijblijvend taxeren en ontvang binnen 1 uur een goed bod.

Bereken direct de waarde van mijn auto

Waarom een EGR klep?

Waarom een EGR klep

Zoals u weet komen er bij de verbranding van diesel en benzine allerlei stoffen vrij die het milieu vervuilen. Een groep van die stoffen zijn de stikstofoxiden (NOx): verbindingen van stikstof en zuurstof.

Deze stikstofoxiden veroorzaken tal van problemen. Om te beginnen zijn ze giftig voor mens en dier. Ieder jaar sterven er alleen in Nederland al duizenden mensen te vroeg door het inademen ervan. Daarnaast veroorzaken stikstofoxiden zure regen en tasten ze de ozonlaag en stratosfeer aan.

Bovendien is één stikstofoxide, namelijk distikstofoxide (N2O, tegenwoordig ook bekend als lachgas) een broeikasgas (265 keer zo sterk als CO2), en draagt het dus ook nog eens bij aan de opwarming van de aarde.

Kortom: niet zo fijn spul dus. Daarom zijn de ingenieurs op zoek gegaan naar technieken om de uitstoot ervan te beperken. Eén van die technieken is het inbouwen van een katalysator, die de uitlaatlucht zuivert van onder andere NOx. Een andere techniek is het inbouwen van een EGR systeem.

Wat is EGR precies en hoe werkt een EGR systeem?

Voordat we kunnen uitleggen hoe een EGR klep werkt, moeten we even kort iets zeggen over de vorming van NOx en het EGR systeem in het algemeen. NOx ontstaat door de verbinding van stikstof (N) met zuurstof (O). Dit gebeurt alleen onder ‘ideale’ omstandigheden, die in een motor vaak voorkomen: hoge temperaturen (1800 °C en meer) en de optimale verhouding tussen stikstof en zuurstof.

EGR staat voor Exhaust Gas Recirculation en betekent dus dat (een deel van) de uitlaatgassen weer terug de motor in geleid worden en opnieuw gebruikt worden bij de verbranding. Dit heeft twee effecten die beide zorgen voor een reductie in de uitstoot van NOx. Ten eerste verandert hierdoor de verhouding tussen stikstof en zuurstof in de cilinder, waardoor er minder NOx wordt gevormd. Ten tweede daalt hierdoor de temperatuur, waardoor deze onder de 1800 °C kan worden gehouden en er daardoor veel minder NOx gevormd wordt.

Hoe werkt een EGR klep?

EGR werkt echter niet bij een stationair draaiende motor en ook bij piekvermogen is het niet ideaal. Een stationair draaiende auto bereikt immers niet zulke hoge temperaturen, waardoor EGR niet nodig is. Bovendien kunnen motoren op lage toeren niet goed draaien met EGR, omdat er dan te weinig zuurstof is. Hetzelfde geldt bij hoge toerentallen: het lagere zuurstofgehalte zorgt voor een daling in het vermogen, waardoor de motor minder goed presteert.

Er moest daarom een systeem komen dat ervoor zorgt dat de EGR enkel werkt bij middelhoge temperaturen in de motor. En u raadt het al: hiervoor is de EGR-klep bedacht. Dit is een klepje bij de motor dat de uitlaatbuis met de inlaatbuis verbindt. Als het nodig is gaat het klepje open en stromen de uitlaatgassen weer terug het motorblok in. En als het niet nodig is (dus bij lage en hele hoge toerentallen) blijft het klepje gesloten en werkt de motor zonder uitlaatgasrecirculatie.

Verschillende soorten EGR kleppen

Verschillende soorten EGR kleppen

Hoewel de werking van iedere EGR klep in principe hetzelfde is, bestaan er in de praktijk grote verschillen tussen de kleppen bij verschillende motoren. Oudere modellen hebben een dikke metalen schijf die is verbonden met een vacuümslang en een membraan. Samen zorgen deze ervoor dat de klep opent wanneer er een bepaalde druk is bereikt in de motor.

Wat nieuwere motoren zijn meestal uitgerust met elektronische sensoren en een computer. De sensoren sturen dan een seintje naar de computer wanneer de kleppen dicht moeten en een ander seintje wanneer ze weer open mogen.

De nieuwste en meest geavanceerde motoren worden tegenwoordig ook wel voorzien met puur digitale kleppen. Dit zijn dus eigenlijk helemaal geen kleppen, maar een geavanceerd systeem dat de recirculatie van de uitlaatgassen automatisch regelt.

Auto’s met een turbo zijn ook voorzien van geavanceerde systemen om de uitlaatgassen de goede weg te leiden. Een turbo wordt immers aangedreven door lucht uit het uitlaatsysteem en heeft invloed op de verhouding tussen brandstof en zuurstof in de cilinder. Daarom zijn EGR’s tegenwoordig eigenlijk veel meer dan alleen ‘een klepje’!

Symptomen van een defecte EGR klep

Tot zover de techniek achter EGR. Laten we overgaan tot de hamvraag: hoe een defecte EGR klep te herkennen? Er zijn verschillende aanwijzingen die een auto u geeft wanneer de EGR kapot is. Nu is het echter zo dat sommige van deze symptomen tevens kunnen duiden op andere defecten. Daarom bespreken we die ook even kort. Zo voorkomt u dat u straks de verkeerde reparaties laat uitvoeren.

Daarbij moeten we tevens bedenken dat een slecht werkende EGR-klep op twee manieren problemen kan geven. Hij kan dicht blijven, of hij kan juist open blijven staan. In het eerste geval is er geen uitlaatgasrecirculatie. In het tweede geval is er juist altijd uitlaatgasrecirculatie. Beide situaties leiden tot problemen en bijhorende symptomen, maar deze symptomen zijn behoorlijk verschillend. Laten we dus kijken wat de tekenen zijn in beide situaties.

Symptomen van een altijd open EGR klep

Wanneer de EGR klep vastzit en altijd open blijft staan, stromen de uitlaatgassen dus altijd van het uitlaatstuk terug de inlaat in. Zoals we hierboven al aangaven, is het juist functie van de EGR klep om dit te voorkomen, omdat bij lage en hele hoge toeren een motor niet goed kan functioneren met de EGR aan. Deze situatie leidt dan ook tot de volgende symptomen:

– De motor loopt slecht bij een laag toerental, met name wanneer de motor stationair draait. Dit is te herkennen door sputteren en schokken wanneer u wegrijdt, of wanneer u stilstaat voor bijvoorbeeld het stoplicht of bij het parkeren.

– Verminderde prestaties. Een slecht werkende EGR is een oorzaak van mindermotorvermogen. In een goed werkend systeem gaat de klep immers dicht wanneer de motor op piekvermogen moet opereren. Hierdoor wordt een optimale zuurstof-brandstofverhouding gecreëerd, voor optimale prestaties. Als de klep open blijft, komt er te weinig zuurstof in de cilinders, waardoor het blok minder vermogen kan geven.

– Hoger brandstofverbruik. Omdat de verhouding tussen zuurstof en brandstof niet optimaal is, zal het rendement van de motor afnemen, met een hoger verbruik tot gevolg.

– Brandend lampje op dashboard. De computer detecteert wanneer er een probleem is met de EGR. Daardoor zal het motorstoringslampje gaan branden.

– Hogere uitstoot van koolwaterstoffen. Als de EGR aan staat bij lage toerentallen, zal dit de temperatuur te ver omlaag brengen. Dit leidt tot een ‘te rijk lopen’: onvolledige verbranding met als resultaat de uitstoot van koolwaterstoffen. U merkt dit door het zien van zwarte rook en het ruiken van een brandstofgeur. Daarnaast zal de auto hierdoor niet meer door de technische keuring.

Symptomen altijd gesloten EGR klep

Een EGR klep die niet meer open gaat, en dus altijd gesloten blijft, zorgt ervoor dat de EGR juist nooit meer werkt. Dit lijkt onschuldig, omdat je zou denken dat een auto zonder EGR ook prima kan werken. Niets is echter minder waar, want een motor voorzien van EGR is helemaal afgesteld op een goede werking ervan. Daarom leidt ook een altijd gesloten EGR klep tot problemen. Een niet functionerende EGR zorgt namelijk tot temperatuurverhogingen in de cilinders en een verstoord evenwicht tussen brandstof en zuurstof. Dit is te herkennen aan de volgende symptomen:

– Veel lawaai uit de motor. De motor kan gaan tikken en kloppen als gevolg van een te vroege ontbranding door de te hoge temperaturen. Ook kan er een tweede ontbranding optreden, die ook extra veel lawaai veroorzaakt.

– Oververhitting. Omdat de EGR deels ook als koeling werkt, zal de motor oververhitten. Dit is zeer schadelijk voor de motor en zal daarnaast leiden tot een verhoogde olie– en koelvloeistofconsumptie.

– Hoger brandstofverbruik. Met een verstoord evenwicht tussen brandstof en zuurstof zal het rendement dalen en het verbruik toenemen.

– Problemen met de turbo. Als uw auto een turbo heeft, heeft deze motorolie nodig. Door het oververhitten van de motor zal deze te weinig olie krijgen waardoor deze defect gaat. Een zeer dure grap!

– Brandend lampje op dashboard. De computer detecteert wanneer er een probleem is met de EGR. Daardoor zal het motorstoringslampje ook gaan branden als de klep dicht blijft.

– Te hoge NOx uitstoot. Last but not least zal natuurlijk de NOx uitstoot van uw auto te hoog zijn. De EGR is immers juist ontworpen om dit te beperken. Hierdoor vervuilt u het milieu.

Symptomen andere auto defecten

Het is belangrijk om niet te vergeten dat bovenstaande symptomen allemaal tevens kunnen duiden op andere technische problemen met uw auto. Wanneer alle bovenstaande symptomen van een vastzittende open of gesloten klep tegelijk optreden, kunt u er echter wel vanuit gaan dat het de EGR klep is die problemen geeft.

Wanneer bepaalde symptomen echter afzonderlijk optreden en u andere gekke dingen merkt aan uw auto, moet u rekening houden met andere defecten. We geven enkele voorbeelden:

 • Een brandend motorstoringslampje kan duiden op een scala aan defecten en problemen met de motor. U leest er hier. meer over.
 • Zwarte rook kan ook veroorzaakt worden door een verstopt roetfilter (bij diesel), kapotte verstuivers, een defecte turbo, problemen met de luchtmassameter of gewoon een verstopt luchtfilter.
 • Verminderde prestaties kunnen tevens het gevolg zijn van vele problemen met motor. Denk hierbij aan vuile of kapotte verstuivers, een kapotte brandstofpomp, verstopt brandstoffilter, vuile luchtsensor, een lekke brandstofleiding of een ander probleem met de brandstoftoevoer.
 • Oververhitting kan onder andere worden veroorzaakt door een olielekkage, een koelvloeistoflekkage en een kapotte koppakking.
 • Een sputterende motor bij lage toerentallen kan eveneens duiden op problemen met het brandstofsysteem of met de verstuivers.

Laat jouw auto vandaag nog gratis taxeren

EGR klep kapot – De oorzaken

Defecte EGR klep

Omdat de EGR klep zich bevindt tussen de uitlaat- en inlaatkant van de motor, krijgt deze door de jaren heen behoorlijk wat te verduren. Alle uitlaatgassen die weer terug het blok in worden geleid, komen immers langs de klep.

Een deel van het uitlaatgas bestaat uit roet. Wat we daardoor vaak zien is koolafzetting bij de klep. Hierdoor raakt deze vervuild. Daardoor gaat de klep niet meer goed open en dicht en op den duur gaat hij zelfs helemaal vast zitten. Ook de EGR leiding kan hier overigens problemen mee krijgen. Het resultaat is dan een klep die niet meer open en dicht gaat: een kapotte EGR dus.

Kun je doorrijden met een defecte EGR klep ?

Defecte EGR klep

Doorrijden met een kapotte EGR klep kan tot grote problemen leiden. Om te beginnen is het doorrijden met dit defect zeer milieuonvriendelijk. U stoot veel te veel NOx uit of juist te veel koolwaterstof. Daardoor zal een auto met dit probleem vaak niet door de keuring komen.

Daarnaast riskeert u dat de problemen zich opstapelen. Met een altijd dichte klep zal de motor oververhitten, waardoor de olie snel opraakt. Hierdoor zal de turbo het begeven. Een ander probleem van een te hoge motortemperatuur is een koppakking die het snel zal begeven. Stuk voor stuk zeer dure grappen!

Met de EGR altijd open zal de motor op den duur helemaal niet meer kunnen starten, omdat hij niet meer stationair kan lopen. Daarnaast raakt de motor snel vervuilt, waardoor de al verminderde prestaties nog sneller zullen verslechteren.

De EGR klep reinigen

De EGR klep reinigenIn sommige gevallen is het mogelijk de EGR klep te reinigen of dit te laten doen. Dit gebeurt met een carburateurreiniger of een speciale reiniger voor EGR kleppen. Meestal wordt er bij een vervuilde klep niet gekozen voor reinigen. Hier zijn twee goede redenen voor. Ten eerste is het onderdeel zelf vrij goedkoop, waardoor vervanging per saldo voordeliger is. Daarnaast is het niet altijd zeker dat het onderdeel ook daadwerkelijk weer functioneert na reiniging.

Zelf EGR klep reinigen

Wilt u desondanks toch zelf graag uw EGR klep reinigen? U reinigt de EGR door de volgende stappen te volgen:

 1. Haal de elektriciteitskabeltjes los (bij een elektrische EGR).
 2. Gebruik eventueel WD40 om de schroeven los te maken.
 3. Haal alle kabels en slangetjes los en schroef de EGR los.
 4. Controleer de slangetjes en kabeltjes op slijtage.
 5. Spray carburateurreiniger of EGR reiniger in de klep en alle slangetjes.
 6. Verwijder nu de koolafzetting met een borsteltje.
 7. Monteer de klep vervolgens weer op dezelfde manier zoals u hem heeft losgehaald.

EGR klep laten schoonmaken bij garage

Als u het reinigen uitbesteedt bij de garage, zal de monteur uw EGR demonteren en alles goed schoonmaken met een speciaal middel (een variant op bovengenoemde middelen). Het probleem hierbij is zoals gezegd dat dit een behoorlijk arbeidsintensief werkje is, en daardoor meer kost dan dan het vervangen van de EGR klep. Daarom wordt dit heel weinig gedaan.

EGR klep vervangen – Kosten

Het vervangen van een EGR is in principe een vrij eenvoudig werkje en een EGR klep zelf kost niet zo veel. Gemiddeld kost een EGR klep ergens tussen de 150 en 450 euro. Er gaan echter wel behoorlijk wat uren inzitten, omdat de klep zich vaak onderaan de motor bevindt en er dus flink gedemonteerd moet worden. Daarom kunnen de loonkosten oplopen tot meer dan 1000 euro. Met name het werk laten uitvoeren bij een merkgarage zal duur zijn, vanwege het hogere uurtarief dat men daar rekent.

Reken dus voor de vervanging van een EGR klep kosten van gemiddeld tussen de 700 en 1500 euro. Dit is natuurlijk afhankelijk van het merk en model van uw auto. Bedenk daarbij eveneens dat het goedkoper zal zijn bij de algemene garage dan bij de merkdealer.

Een alternatief voor te dure reparties

In veel gevallen zullen de kosten voor de reparatie van een EGR klep niet opwegen tegen de waarde van uw auto. Bovendien komen dit soort problemen meestal niet alleen: grote kans dat u meer motorschade heeft als gevolg van het te lang doorrijden met dit defect. Vooral wanneer de auto al wat ouder is en veel kilometers op de teller heeft, kost zo’n reparatie dan een groot deel van de waarde van de wagen. In sommige gevallen zal uw auto hierdoor zelfs total loss worden verklaard.

Bereken direct gratis de waarde van uw auto voor export


En dat is zonde! Want zo’n auto is verder nog goed en kan nog jaren mee. Bij inkoopautos weten we dat en zijn we daarom bereid uw auto te kopen en nog een goede prijs te betalen voor uw auto met schade. In veel gevallen zullen wij uw kapotte auto exporteren naar een land waar deze een voordelig geprijsde opknapbeurt krijgt. Na deze beurt rijdt de wagen weer als een zonnetje en zal hij iemand anders nog jaren gelukkig maken.

Laat nu de waarde van uw auto berekenen

Gratis Taxatie

Wij zijn ervan overtuigd dat het financieel veel aantrekkelijker voor u is om uw auto met een defecte EGR klep aan ons te verkopen, in plaats van deze te laten repareren. Daarom nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van onze gratis en vrijblijvende taxatieservice. U zit nergens aan vast!

Vul simpelweg het formulier in en ontvang bijna onmiddellijk een gedetailleerd taxatierapport met de waarde van uw auto. Dit bedrag is tevens ons aankoopbod. Indien u akkoord gaat, kunt u direct uw auto aan ons verkopen en meteen beschikken over het geld voor een nieuwe, probleemloze auto.
Waar wacht u nog op? Ontdek nu wat uw auto waard is!

 • Els – LonderzeelEls – Londerzeel
  Zeer vlotte en correcte service! Ik kreeg een correct bod voor mijn defecte VW Golf. Drie dagen later werd mijn auto opgehaald en het geld stond al een dag op mijn rekening. Kan dit bedrijf aan iedereen aanraden. Neem gerust contact op vooraleer U het bod van uw garagehouder aanvaardt.
 • F. Malotaux-AmsterdamF. Malotaux-Amsterdam
  Volkswagen Touran 2010 defect geraakt in Duitsland, ANWB wilde niet meer repatriëren wegens te lage restwaarde. East European Provider heeft de wagen gekocht en opgehaald in Duitsland. Bijzonder snelle en efficiënte afhandeling. Goed werk.
 • Boris Wicherink – HoofddorpBoris Wicherink – Hoofddorp
  Prima service. Redelijke prijs gekregen voor mijn 13 jaar oude VW Passat. De afhandeling en communicatie is netjes, vlot en stipt verlopen. Ik ben een tevreden klant en zal ze zeker weer benaderen indien nodig.
 • R. Bouchez-LimburgR. Bouchez-Limburg
  Het is inderdaad een hele snelle correcte afhandeling. Goede communicatie, een woord is een woord!! heren succes met de business, Mvg R. Bouchez, Limburg
 • Icham – Sint-Joris-WingeIcham – Sint-Joris-Winge
  Enorm snelle en correcte service! Dezelfde dag stond het geld al op mijn rekening en een paar dagen later kwamen ze de auto ophalen en waren ze weer weg binnen 10 minuten. Aanrader voor mensen met een auto die snel weg moet.
 • Stefan Soeteman — EmmenStefan Soeteman — Emmen
  ‘Mijn Volkswagen Golf 6 verkocht, van te voren duidelijke afspraken gemaakt en scherpe prijs, alles is netjes nagekomen.’ Groeten Stefan
Gratis
100% kosteloos
Direct Geld
Contant of via bank
Professioneel
Veilig en snel
Betrouwbaar
Officieel bedrijf
Gratis transport
Door heel Benelux
© Auto Inkoop Service, 2011-2024 +31 (0) 631-993-048; +32 (0) 497-852-557 Design/developed: kg69design.com
Bel mij terug