Gratis - 100% kosteloos

Direct geld - contant of via bank

Professioneel - veilig en snel

EGR klep defect – Symptomen, reinigen, vervangen en de kosten

Een defecte EGR klep vervangen kan hoge kosten met zich meebrengen. Daarom is het belangrijk een goede inschatting te maken van wat er precies kapot is aan uw auto. Is het de EGR klep, of is het toch iets anders? En hoe duur is het repareren van dit defect eigenlijk? En is het beter om te laten repareren of kan ik beter mijn schadeauto verkopen? In dit gratis artikel van de hand van onze expert helpen we u op weg.

Daarvoor vertellen we eerst iets over EGR kleppen zelf. Wat zijn dat eigenlijk, welke soorten zijn er en waarom wordt een EGR klep ingebouwd? Vervolgens leggen we uit hoe u kunt herkennen dat uw EGR klep kapot is en wat de oorzaken hiervan zijn. Het blijkt dat de EGR soms wordt gereinigd, maar meestal zal deze vervangen worden. We bespreken deze reparatie en wat de kosten hiervoor zijn. Als laatste geven we advies: laten repareren of de auto verkopen?

Vraag nu gratis en vrijblijvend taxatie aan

Waarom een EGR klep?

Waarom een EGR klep

Zoals u weet komen er bij de verbranding van diesel en benzine allerlei stoffen vrij die het milieu vervuilen. Een groep van die stoffen zijn de stikstofoxiden (NOx): verbindingen van stikstof en zuurstof.

Deze stikstofoxiden veroorzaken tal van problemen. Om te beginnen zijn ze giftig voor mens en dier. Ieder jaar sterven er alleen in Nederland al duizenden mensen te vroeg door het inademen ervan. Daarnaast veroorzaken stikstofoxiden zure regen en tasten ze de ozonlaag en stratosfeer aan.

Bovendien is één stikstofoxide, namelijk distikstofoxide (N2O, tegenwoordig ook bekend als lachgas) een broeikasgas (265 keer zo sterk als CO2), en draagt het dus ook nog eens bij aan de opwarming van de aarde.

Kortom: niet zo fijn spul dus. Daarom zijn de ingenieurs op zoek gegaan naar technieken om de uitstoot ervan te beperken. Eén van die technieken is het inbouwen van een katalysator, die de uitlaatlucht zuivert van onder andere NOx. Een andere techniek is het inbouwen van een EGR systeem.

Hoe werkt een EGR systeem?

Voordat we kunnen uitleggen hoe een EGR klep werkt, moeten we even kort iets zeggen over de vorming van NOx en het EGR systeem in het algemeen. NOx ontstaat door de verbinding van stikstof (N) met zuurstof (O). Dit gebeurt alleen onder ‘ideale’ omstandigheden, die in een motor vaak voorkomen: hoge temperaturen (1800 °C en meer) en de optimale verhouding tussen stikstof en zuurstof.

EGR staat voor Exhaust Gas Recirculation en betekent dus dat (een deel van) de uitlaatgassen weer terug de motor in geleid worden en opnieuw gebruikt worden bij de verbranding. Dit heeft twee effecten die beide zorgen voor een reductie in de uitstoot van NOx. Ten eerste verandert hierdoor de verhouding tussen stikstof en zuurstof in de cilinder, waardoor er minder NOx wordt gevormd. Ten tweede daalt hierdoor de temperatuur, waardoor deze onder de 1800 °C kan worden gehouden en er daardoor veel minder NOx gevormd wordt.

Hoe werkt een EGR klep?

EGR werkt echter niet bij een stationair draaiende motor en ook bij piekvermogen is het niet ideaal. Een stationair draaiende auto bereikt immers niet zulke hoge temperaturen, waardoor EGR niet nodig is. Bovendien kunnen motoren op lage toeren niet goed draaien met EGR, omdat er dan te weinig zuurstof is. Hetzelfde geldt bij hoge toerentallen: het lagere zuurstofgehalte zorgt voor een daling in het vermogen, waardoor de motor minder goed presteert.

Er moest daarom een systeem komen dat ervoor zorgt dat de EGR enkel werkt bij middelhoge temperaturen in de motor. En u raadt het al: hiervoor is de EGR-klep bedacht. Dit is een klepje bij de motor dat de uitlaatbuis met de inlaatbuis verbindt. Als het nodig is gaat het klepje open en stromen de uitlaatgassen weer terug het motorblok in. En als het niet nodig is (dus bij lage en hele hoge toerentallen) blijft het klepje gesloten en werkt de motor zonder uitlaatgasrecirculatie.

Verschillende soorten EGR kleppen

Verschillende soorten EGR kleppen

Hoewel de werking van iedere EGR klep in principe hetzelfde is, bestaan er in de praktijk grote verschillen tussen de kleppen bij verschillende motoren. Oudere modellen hebben een dikke metalen schijf die is verbonden met een vacuümslang en een membraan. Samen zorgen deze ervoor dat de klep opent wanneer er een bepaalde druk is bereikt in de motor.

Wat nieuwere motoren zijn meestal uitgerust met elektronische sensoren en een computer. De sensoren sturen dan een seintje naar de computer wanneer de kleppen dicht moeten en een ander seintje wanneer ze weer open mogen.

De nieuwste en meest geavanceerde motoren worden tegenwoordig ook wel voorzien met puur digitale kleppen. Dit zijn dus eigenlijk helemaal geen kleppen, maar een geavanceerd systeem dat de recirculatie van de uitlaatgassen automatisch regelt.

Auto’s met een turbo zijn ook voorzien van geavanceerde systemen om de uitlaatgassen de goede weg te leiden. Een turbo wordt immers aangedreven door lucht uit het uitlaatsysteem en heeft invloed op de verhouding tussen brandstof en zuurstof in de cilinder. Daarom zijn EGR’s tegenwoordig eigenlijk veel meer dan alleen ‘een klepje’!

Symptomen van een defecte EGR klep

Tot zover de techniek achter EGR. Laten we overgaan tot de hamvraag: hoe een defecte EGR klep te herkennen? Er zijn verschillende aanwijzingen die een auto u geeft wanneer de EGR kapot is. Nu is het echter zo dat sommige van deze symptomen tevens kunnen duiden op andere defecten. Daarom bespreken we die ook even kort. Zo voorkomt u dat u straks de verkeerde reparaties laat uitvoeren.

Daarbij moeten we tevens bedenken dat een slecht werkende EGR-klep op twee manieren problemen kan geven. Hij kan dicht blijven, of hij kan juist open blijven staan. In het eerste geval is er geen uitlaatgasrecirculatie. In het tweede geval is er juist altijd uitlaatgasrecirculatie. Beide situaties leiden tot problemen en bijhorende symptomen, maar deze symptomen zijn behoorlijk verschillend. Laten we dus kijken wat de tekenen zijn in beide situaties.

Symptomen van een altijd open EGR klep

Wanneer de EGR klep vastzit en altijd open blijft staan, stromen de uitlaatgassen dus altijd van het uitlaatstuk terug de inlaat in. Zoals we hierboven al aangaven, is het juist functie van de EGR klep om dit te voorkomen, omdat bij lage en hele hoge toeren een motor niet goed kan functioneren met de EGR aan. Deze situatie leidt dan ook tot de volgende symptomen:

– De motor loopt slecht bij een laag toerental, met name wanneer de motor stationair draait. Dit is te herkennen door sputteren en schokken wanneer u wegrijdt, of wanneer u stilstaat voor bijvoorbeeld het stoplicht of bij het parkeren.

– Verminderde prestaties. Een slecht werkende EGR is een oorzaak van mindermotorvermogen. In een goed werkend systeem gaat de klep immers dicht wanneer de motor op piekvermogen moet opereren. Hierdoor wordt een optimale zuurstof-brandstofverhouding gecreëerd, voor optimale prestaties. Als de klep open blijft, komt er te weinig zuurstof in de cilinders, waardoor het blok minder vermogen kan geven.

– Hoger brandstofverbruik. Omdat de verhouding tussen zuurstof en brandstof niet optimaal is, zal het rendement van de motor afnemen, met een hoger verbruik tot gevolg.

– Brandend lampje op dashboard. De computer detecteert wanneer er een probleem is met de EGR. Daardoor zal het motorstoringslampje gaan branden.

– Hogere uitstoot van koolwaterstoffen. Als de EGR aan staat bij lage toerentallen, zal dit de temperatuur te ver omlaag brengen. Dit leidt tot een ‘te rijk lopen’: onvolledige verbranding met als resultaat de uitstoot van koolwaterstoffen. U merkt dit door het zien van zwarte rook en het ruiken van een brandstofgeur. Daarnaast zal de auto hierdoor niet meer door de keuring.

Symptomen altijd gesloten EGR klep

Een EGR klep die niet meer open gaat, en dus altijd gesloten blijft, zorgt ervoor dat de EGR juist nooit meer werkt. Dit lijkt onschuldig, omdat je zou denken dat een auto zonder EGR ook prima kan werken. Niets is echter minder waar, want een motor voorzien van EGR is helemaal afgesteld op een goede werking ervan. Daarom leidt ook een altijd gesloten EGR klep tot problemen. Een niet functionerende EGR zorgt namelijk tot temperatuurverhogingen in de cilinders en een verstoord evenwicht tussen brandstof en zuurstof. Dit is te herkennen aan de volgende symptomen:

– Veel lawaai uit de motor. De motor kan gaan tikken en kloppen als gevolg van een te vroege ontbranding door de te hoge temperaturen. Ook kan er een tweede ontbranding optreden, die ook extra veel lawaai veroorzaakt.

– Oververhitting. Omdat de EGR deels ook als koeling werkt, zal de motor oververhitten. Dit is zeer schadelijk voor de motor en zal daarnaast leiden tot een verhoogde olie– en koelvloeistofconsumptie.

– Hoger brandstofverbruik. Met een verstoord evenwicht tussen brandstof en zuurstof zal het rendement dalen en het verbruik toenemen.

– Problemen met de turbo. Als uw auto een turbo heeft, heeft deze motorolie nodig. Door het oververhitten van de motor zal deze te weinig olie krijgen waardoor deze defect gaat. Een zeer dure grap!

– Brandend lampje op dashboard. De computer detecteert wanneer er een probleem is met de EGR. Daardoor zal het motorstoringslampje ook gaan branden als de klep dicht blijft.

– Te hoge NOx uitstoot. Last but not least zal natuurlijk de NOx uitstoot van uw auto te hoog zijn. De EGR is immers juist ontworpen om dit te beperken. Hierdoor vervuilt u het milieu.

Symptomen andere auto defecten

Het is belangrijk om niet te vergeten dat bovenstaande symptomen allemaal tevens kunnen duiden op andere technische problemen met uw auto. Wanneer alle bovenstaande symptomen van een vastzittende open of gesloten klep tegelijk optreden, kunt u er echter wel vanuit gaan dat het de EGR klep is die problemen geeft.

Wanneer bepaalde symptomen echter afzonderlijk optreden en u andere gekke dingen merkt aan uw auto, moet u rekening houden met andere defecten. We geven enkele voorbeelden:

  • Een brandend motorstoringslampje kan duiden op een scala aan defecten en problemen met de motor. U leest er hier. meer over.
  • Zwarte rook kan ook veroorzaakt worden door een verstopt roetfilter (bij diesel), kapotte verstuivers, een defecte turbo, problemen met de luchtmassameter of gewoon een verstopt luchtfilter.
  • Verminderde prestaties kunnen tevens het gevolg zijn van vele problemen met motor. Denk hierbij aan vuile of kapotte verstuivers, een kapotte brandstofpomp, verstopt brandstoffilter, vuile luchtsensor, een lekke brandstofleiding of een ander probleem met de brandstoftoevoer.
  • Oververhitting kan onder andere worden veroorzaakt door een olielekkage, een koelvloeistoflekkage en een kapotte koppakking.
  • Een sputterende motor bij lage toerentallen kan eveneens duiden op problemen met het brandstofsysteem of met de verstuivers.

Laat jouw auto vandaag nog gratis taxeren

EGR klep kapot – De oorzaken

Defecte EGR klep

Omdat de EGR klep zich bevindt tussen de uitlaat- en inlaatkant van de motor, krijgt deze door de jaren heen behoorlijk wat te verduren. Alle uitlaatgassen die weer terug het blok in worden geleid, komen immers langs de klep.

Een deel van het uitlaatgas bestaat uit roet. Wat we daardoor vaak zien is koolafzetting bij de klep. Hierdoor raakt deze vervuild. Daardoor gaat de klep niet meer goed open en dicht en op den duur gaat hij zelfs helemaal vast zitten. Ook de EGR leiding kan hier overigens problemen mee krijgen. Het resultaat is dan een klep die niet meer open en dicht gaat: een kapotte EGR dus.

Kun je doorrijden met een defecte EGR klep ?

Defecte EGR klep

Doorrijden met een kapotte EGR klep kan tot grote problemen leiden. Om te beginnen is het doorrijden met dit defect zeer milieuonvriendelijk. U stoot veel te veel NOx uit of juist te veel koolwaterstof. Daardoor zal een auto met dit probleem vaak niet door de keuring komen.

Daarnaast riskeert u dat de problemen zich opstapelen. Met een altijd dichte klep zal de motor oververhitten, waardoor de olie snel opraakt. Hierdoor zal de turbo het begeven. Een ander probleem van een te hoge motortemperatuur is een koppakking die het snel zal begeven. Stuk voor stuk zeer dure grappen!

Met de EGR altijd open zal de motor op den duur helemaal niet meer kunnen starten, omdat hij niet meer stationair kan lopen. Daarnaast raakt de motor snel vervuilt, waardoor de al verminderde prestaties nog sneller zullen verslechteren.

De EGR klep reinigen

De EGR klep reinigen

In sommige gevallen is het mogelijk de EGR klep te reinigen of dit te laten doen. Blijkbaar zijn er op het internet diverse EGR cleaners verkrijgbaar die u zelf kunt gebruiken. Wij hebben hier echter geen ervaring mee en zouden het onderhouden van uw motor toch echt overlaten aan de specialisten!

Als u het laat doen zal de monteur uw EGR demonteren en alles goed schoonmaken met een speciaal middel (een variant op het bovengenoemde). Het probleem hierbij is dat dit een behoorlijk arbeidsintensief werkje is, en daardoor soms zelfs nog duurder dan het vervangen van de EGR klep. Daarom wordt dit heel weinig gedaan.

EGR klep vervangen – Kosten

Het vervangen van een EGR is in principe een vrij eenvoudig werkje en een EGR klep zelf kost niet zo veel. Gemiddeld kost een EGR klep ergens tussen de 50 en 450 euro. Er gaan echter wel behoorlijk wat uren inzitten, omdat de klep zich vaak onderaan de motor bevindt en er dus flink gedemonteerd moet worden. Daarom kunnen de loonkosten oplopen tot meer dan 1000 euro. Met name het werk laten uitvoeren bij een merkgarage zal duur zijn, vanwege het hogere uurtarief dat men daar rekent.

Reken dus voor de vervanging van een EGR klep kosten van gemiddeld tussen de 700 en 1500 euro. Dit is natuurlijk afhankelijk van het merk en model van uw auto. Bedenk daarbij eveneens dat het goedkoper zal zijn bij de algemene garage dan bij de merkdealer.

Een alternatief voor te dure reparties

In veel gevallen zullen de kosten voor de reparatie van een EGR klep niet opwegen tegen de waarde van uw auto. Bovendien komen dit soort problemen meestal niet alleen: grote kans dat u meer motorschade heeft als gevolg van het te lang doorrijden met dit defect. Vooral wanneer de auto al wat ouder is en veel kilometers op de teller heeft, kost zo’n reparatie dan een groot deel van de waarde van de wagen. In sommige gevallen zal uw auto hierdoor zelfs total loss worden verklaard.

Bereken direct gratis de waarde van uw auto voor export


En dat is zonde! Want zo’n auto is verder nog goed en kan nog jaren mee. Bij inkoopautos weten we dat en zijn we daarom bereid uw auto te kopen en nog een goede prijs te betalen voor uw auto met schade. In veel gevallen zullen wij uw kapotte auto exporteren naar een land waar deze een voordelig geprijsde opknapbeurt krijgt. Na deze beurt rijdt de wagen weer als een zonnetje en zal hij iemand anders nog jaren gelukkig maken.

Laat nu de waarde van uw auto berekenen

Gratis Taxatie

Wij zijn ervan overtuigd dat u stukken voordeliger uit zal zijn wanneer u bij ons uw auto met kapotte EGR klep verkoopt in plaats van hem te laten repareren.

Daarom nodigen wij u uit uw auto nu te laten taxeren. Dit is helemaal gratis en geheel vrijblijvend. U hoeft dus niet van onze auto inkoop gebruik te maken!

Na het invullen van het formulier ontvangt u vrijwel direct van ons een taxatierapport met de waarde van uw auto. Dit is dan ook gelijk ons bod, dus als u wilt kunt u direct uw auto met defecte EGR klep verkopen! Zo heeft u direct geld om een nieuwe auto zonder problemen te kopen.

Stefan uit Rekem Heel erg bedankt voor de zeer vlotte en correcte afhandeling. Alles volgens de afspraken, eerlijke prijs en zeer gemoedelijk in de omgang. Een aanrader.

Gratis
100% kosteloos
Direct Geld
Contant of via bank
Professioneel
Veilig en snel
Betrouwbaar
Officieel bedrijf
Gratis transport
Door heel Benelux
© Auto Inkoop Service, 2011-2023 +31 (0) 631-993-048; +32 (0) 497-852-557 Design/developed: kg69design.com
Bel mij terug